Translate

otrdiena, 2012. gada 30. oktobris

1.1.14. Dievs rada pasauli


A.Pētersons no 76 g. v. L.Gailes Puzes pag. Teikas par Dievu.
Senāk tur, kur tagad Puzes ezers, bijušas pļavas. Reiz siena laikā, kad pļavā bijis daudz cilvēku, atjājis vecītis uz balta zirga. Vecītis iesaucies: „Mūciet, ļaudis, Lubāns nāk!” Tad vecais paņēmis siena sauju noslaucījis zirgu un aizgājis. Tūliņ pie debesīm parādījies mākonis, kas nokritis un pārvērties par ezeru. Visi pļavā atrodošies cilvēki noslīkuši, izņemot tos, kas tūliņ paklausījuši vecā vīra brīdinājumam. Vecais esot bijis pats Dievs. Ezerā sastopamas zivis – stintes, kurām sviedru piegarša. Tās esot cēlušās no tās siena saujas, ko vecais iemetis ezerā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru