Translate

ceturtdiena, 2012. gada 8. novembris

1.2.16. Cilvēka radīšana

Skolnieks S. Valeinis Eglūnā. N.Rancāna kr.
Senajos laikos vienai mātes meitai vienu reizi sanāca saiet ar velnu ienaidā. Meita ar velnu, velns ar meitu, abi briesmīgi lamājās un sāka nežēlīgi plēsties un kauties. Tas viss vilkās ļoti ilgi. Dievs, staigādams pa pasauli, iedams vienu reizi nevarēja visu to paciest un atkal aizgāja uz debesīm. No debesīm atsūtīja eņģeli, lai tas izšķirtu meitas ar velnu strīdus un kaušanos. Eņģelis atnācis, neko nevarēja padarīt, kā kaujas, tā kaujas meita ar velnu. Šis atstāja tos kaujoties un pats ātri aizskrēja uz debesīm un pastāstīja Dievam, ka šis neko nevar izdarīt, strīdus izšķirt. Tad pēc tam Dievs sūtīja eņģeļu vecāko, lai tas strīdus un kaušanos novērstu. Eņģelis ātri aizskrēja no debesīm un briesmīgi sadusmojies kliedza, lai tie pārstātu kauties un lamāties, bet šie nepārstāja. Tad tas noķēra zibeni, izrāvās un nocirta par nepaklausīšanu abiem galvas. Abas galvas sakritušas kopā. Tad pats aizgājis un debesīm un pateica Dievam, ka strīdus izšķīris. Šie viņu neklausījuši, bet vēl vairāk sākuši plēsties, tad šis paņēmis un nocirtis abiem galvas par nepaklausīšanu. Dievs, to izdzirdējis, briesmīgi palika sakaitināts, ka bez viņa atļaujas eņģelis nocirtis galvas velnam ar meitu, un pasacījis, lai tas ātrāk skrien uz zemi un lai paņem un pieliek galvas klāt pie kakliem, un galvas pieaugs, bet tikai ļoti ātri vajag darīt: ja ne, tad būšot par vēlu. Eņģelis ar milzīgu ātrumu atskrējis nu uz debesīm un nepaskatījies ātri paņēmis un pielicis velna galvu pie meitas rumpja. Zināms, meita tūliņ palikusi dzīva, bet velnam pielicis meitas galvu ar ragiem. Meitai bijuši agrāk ragi, bet matu pavisam nebijis, bet kurai bijuši, tai tik gari neauguši kā tagad aug sievietēm. No tā laika velnam esot ragi, un meitām auguši gari mati, jo agrāk, kurai bijuši mati, tad ļoti īsi un tādēļ bijuši ragi.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru