Translate

otrdiena, 2012. gada 13. novembris

1.5.3. Dievs nospriež mūža garumu


J.Ļionovičs Kapiņu pag.
Kad Dievs bija radījis zemi, gaisu, ūdeni, sauli, mēnesi un citus spīdekļus, tad viņš arī radīja pirmos cilvēkus un dzīvniekus. Kad pirmie cilvēki, Ādams un Ieva, un augstākie dzīvnieki ieraudzīja pasauli, viņi griezās pie Dieva un vaicāja, kas katram būs jādara pasaulē dzīvojot. „Kas man būs jādara?” jautāja zirgs Dievam. „Tu būsi paklausīgs cilvēkam, tev būs jākalpo cilvēkam: jāvelk lieli smagi vezumi, ātri jāskrien. Bet ja tu viņam nepaklausīsi, tad viņš tevi sitīs ar pātagu vai ar rīksti,” atbildēja Dievs. „Bet cik ilgi man būs jādzīvo?” jautāja atkal zirgs. „Piecdesmit gadu,” atbildēja Dievs. „Vai, vai cik daudz! Vai nevarētu mazāk?” lūdzies zirgs Dievam. „Nu ja tu baidies, ka tev ir grūti jāstrādā un ilgi jādzīvo, tad tu man dzīvosi tā apmēram ap 25 gadiem,” pasacīja Dievs zirgam. „Bet cik tad man ilgi būs jādzīvo?” jautājis suns Dievam. „Tu dzīvosi man piecdesmit gadu,” atteica Dievs. „Bet kas man būs jādara?” jautāja suns. „Tev vajadzēs būt paklausīgam cilvēkam, būs jāsargā viņš pats, kā arī viņa manta, tad jāsēd visu nakti aukstumā un jāsalst, kamēr tavs saimnieks guļ.” – „Ai, ai, cik daudz! Vai nevarētu mazāk?” – „Nu, ja tu tā gribi, tad dzīvosi kādus 15 gadus,” piekāpies Dievs. Te no kādas malas atskrien arī cūka un jautā: „Cik man ilgi būs jādzīvo?” – „Tu dzīvosi 25 gadi,” atbildēja Dievs. „Bet kas man būs jādara?” prasījusi cūka tālāk. „Tev darba nebūs, tu būsi uzbāzīga, nepieklājīga, netīra, vāļāsies pa dubļiem un vairāk nekā,” pastāstīja cūkai Dievs. „Ai, ai, cik ilgi man būs jādzīvo! Vai nevarētu mazāk?” prasījusi cūka. „Jums te viss ir slikti. Tad tev mūžs nebūs noteikts, cilvēks tevi kaus ēšanai,” atteica Dievs sadusmojies. „Bet cik ilgi man būs jādzīvo? „ beidzot jautāja pirmais cilvēks. „Tu dzīvosi 50 gadu,” atbildēja Dievs. „Kas man būs jādara?” jautāja atkal cilvēks. Tu būsi visu dzīvnieku vaktnieks. Tu ej, vairojies, piepildi pasauli un dari to sev paklausīgu! Tev ir dota balss, lai tu varētu ar savu dziedāšanu slavēt Dievu, savu radītāju. Tev ir arī dots prāts, lai tu varētu savu radītāju saprast,” pateica Dievs. „Mīļais Dieviņ, kāpēc tu tik maz man devi dzīvot, vai nevarētu vairāk?” lūdzās cilvēks. „Ja tu tā gribi, tad tu varēsi dzīvot pāri par simtu gadu,” atkal skaidroja Dievs. „Paldies, mīļais Dieviņ!” pateicis cilvēks un aizgājis darīt savus uzdevumus.
Piezīme. Šī teika ir pārrakstīta rakstu valodā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru